Vyhlásenie 2% OZ ABILOK (len pre MŠ)

Adresa: Jeséniova 61, 83101 Bratislava

IČO: 42136695

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6609000000000633328014  

kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.) 

3% môže darovať ten, kto odpracoval dobrovoľne 40 brigádnických hodín pre organizáciu (aj naša ZŠ s MŠ), ktorá vydá potvrdenie o počte odpracovaných hodín.

Ďakujeme!

 

Vyhlásenie 2% OZ ŠKOLA KOLIBA (spoločné pre ZŠ s MŠ)

        Adresa: Jeséniova 54, 83101 Bratislava

        IČO: 42357209

        Právna forma: Občianske združenie

        IBAN číslo účtu: SK5102000000003391722951  

        kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

3% môže darovať ten, kto odpracoval dobrovoľne 40 brigádnických hodín pre organizáciu (aj naša ZŠ s MŠ), ktorá vydá potvrdenie o počte odpracovaných hodín.

Ďakujeme!


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903