AKTUALITY

Počas jarných prázdnin bude MŠ v obmedzenej prevádzke. 

Prázdninová činnosť bude prebiehať v dvoch triedach, kde budú prihlásené deti sústredené.

 
 

 

 

 

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903