AKTUALITY

Materská škola nedisponuje do konca školského roka 2022/2023 žiadnym voľným miestom pre deti vo veku 3 - 6 rokov.

Prijímanie žiadostí do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024, riadne vyplnená, podpísaná oboma zákonnými zástupcami a s potvrdením od pediatra, sa podáva v čase určenom zriaďovateľom v období od 02.05.2023 do 05.05.2023 v materskej škole Jeséniova 61, Bratislava.

MS_OZNAM na zverejnenie info k zapisu do MS_2023-2024.docx (35,3 kB)

 

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903