AKTUALITY

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa podávajú v čase určenom zriaďovateľom v období od 01.05.2021 do 31.05.2021

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903