Vítame Vás 

na stránke našej 

materskej školy


Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole. 

Robert Fulghum

- So všetkým sa podeľ.
- Hraj fér.
- Nebi ľudí.
- Vráť veci tam, kde si ich našiel.
- Upratuj po sebe.
- Neber si nič, čo ti nepatrí.
- Ak niekomu ublížiš, povedz prepáč.
- Umývaj si ruky pred jedlom.
- Splachuj.
- Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre.
- Ži vyrovnaný život - trochu sa uč a premýšľaj, trochu kresli a maľuj, trochu spievaj a tancuj, hraj sa a pracuj.
- Každý deň popoludní si zdriemni.
- Keď vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na dopravu, chyť sa niekoho za ruku a drž sa vždy s ostatnými pohromade.
- Nikdy neprestaň žasnúť.


Kontakt

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54,

Materská škola
Jeséniova 61,
Bratislava 831 01


Tel. č. MŠ:02/54771635
Mobil MŠ:0904 830903